To Σάλτσμπουργκ η πιο φιλική προς τα άτομα με αναπηρία πόλη της ΕΕ

ΣάλτσμπουργκΗ πόλη Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας κέρδισε το βραβείο της φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία πόλης για το 2012, το ευρωπαϊκό βραβείο για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των πόλεων από άτομα με αναπηρία. Η ετήσια αυτή διάκριση επιβραβεύει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για να βελτιωθεί η προσβασιμότητα στο αστικό περιβάλλον και για να προωθηθεί η ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στη ζωή των πόλεων. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε την μακροχρόνια δέσμευση, τη συνεκτική προσέγγιση και τα εξαίρετα αποτελέσματα στη βελτίωση της προσβασιμότητας, τα οποία επιτεύχθηκαν με την άμεση συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία.

Η Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης, απένειμε το βραβείο επ’ ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ημέρας των ατόμων με αναπηρία. Η πρωτοβουλία που οργανώθηκε από κοινού με Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αναπηρίας (EDF) αποτελεί δράση ιδιαίτερης σημασίας στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τα άτομα με αναπηρία (IP/10/1505 και MEMO/10/578) και αποσκοπεί στην προώθηση πρωτοβουλιών που αφορούν την προσβασιμότητα στις ευρωπαϊκές πόλεις.

«Η προσβασιμότητα για όλους στην καθημερινή ζωή αποτελεί το επίκεντρο της στρατηγικής μας για την οικοδόμηση μιας Ευρώπης χωρίς φραγμούς», δήλωσε η Επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης κα Viviane Reding. «Το βραβείο της φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία πόληςσυμβάλλει στην προβολή και την προώθηση ορθών πρακτικών στην Ευρώπη, σε μια περίοδο που η γήρανση του πληθυσμού καθιστά αναγκαία την προσβασιμότητα για όλους.  Η προσβασιμότητα μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για καινοτομία και οικονομική ανάπτυξη. Αυτό έχει εξαιρετική σημασία στις σημερινές οικονομικές συνθήκες. Θα ήθελα να δω να εκπονείται μια Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας και προτίθεμαι να υποβάλω σχετική πρόταση μέχρι τα τέλη του 2012».

Η ευρωπαϊκή επιτροπή απονομής επέλεξε το Σάλτσμπουργκ για τα εξαιρετικά του επιτευγματα σε όλους τους σημαντικούς τομείς της προσβασιμότητας: το αρχιτεκτονικό περιβάλλον και τους δημόσιους χώρους, τις μεταφορές και τις σχετικές υποδομές, την παροχή πληροφοριών και την επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων νέων τεχνολογιών, τις δημόσιες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες.

Οι υπόλοιποι τελικοί υποψήφιοι ήταν (κατ’ αλφαβητική σειρά):

– Κρακοβία (Πολωνία), επιλέχθηκε για την προσήλωσή της στη βελτίωση της προσβασιμότητας σε ένα απαιτητικό πλαίσιο μη προσβάσιμων υποδομών και για την ιδιαίτερη προσοχή που έδωσε στην πρόσβαση στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς.

– Μάρμπουργκ (Γερμανία), επιλέχτηκε για τη μακροχρόνια δέσμευσή της στην προσβασιμότητα, τη σαφή, μακροχρόνια στρατηγική για το μέλλον και την υποδειγματική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στα σχέδια προσβασιμότητας του δήμου, από το στάδιο του σχεδιασμού ως την εκτέλεσή τους.

– Σανταντέρ (Ισπανία), επιλέχτηκε ως τελικός υποψήφιος για τα σταθερά φιλικά προς την προσβασιμότητα αστικά προγράμματα με τήρηση της αρχής του καθολικού σχεδιασμού, καθώς και για την ποιότητα και τη διατηρησιμότητα των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων.

Για τη δεύτερη διοργάνωση του βραβείου της φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία πόλης υποβλήθηκαν 114 υποψηφιότητες πόλεων από 23 χώρες της ΕΕ. Οι συμμετέχουσες πόλεις όφειλαν να υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία για τις προσπάθειες και τα επιτεύγματά τους στη διασφάλιση της πρόσβασης για όλους, αδιακρίτως ηλικίας ή ικανότητας. Εθνικές επιτροπές αποτελούμενες από άτομα με αναπηρία και από εμπειρογνώμονες σε θέματα προσβασιμότητας προέβησαν στην προεπιλογή τριάντα μίας αιτήσεων στο πλαίσιο της επιλογής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ιστορικό

«Προσβασιμότητα» σημαίνει ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν πρόσβαση, σε ισότιμη βάση, στο φυσικό περιβάλλον, στα μέσα μεταφοράς, στις τεχνολογίες και συστήματα πληροφοριών και επικοινωνιών, και σε άλλες υποδομές και υπηρεσίες.

Πρόκειται για την δεύτερη διοργάνωση, σε ετήσια βάση, του βραβείου της φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία πόλης. Κατά την πρώτη διοργάνωση, η Άβιλα της Ισπανίας κέρδισε το εν λόγω βραβείο (IP/10/1641). Εκτός του νικητή και των τριών τελικών υποψηφίων, κατά το τρέχον έτος η διοργανωτική επιτροπή απένειμε εύσημο μνεία για τις εξής πόλεις:

– Γκρενόμπλ (Γαλλία) για τις δημόσιες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες. Μια μακροχρόνια δέσμευση στη βελτίωση της προσβασιμότητας και μια συνεκτική κοινωνική πολιτική υποστηριζόμενη από προσβάσιμες υποδομές.

– Λουμπλιάνα (Σλοβενία) για τις μεταφορές και τις σχετικές υποδομές: Συνεκτικές και ολοκληρωμένες ως προς την προσβασιμότητα στο κέντρο της πόλης (λεωφορεία εξοπλισμένα με οπτικοακουστικό σύστημα ανακοίνωσης στάσεων, σήματα σε γραφή Μπράιγ στις στάσεις λεωφορείων, ανάγλυφοι χάρτες του κέντρου της πόλης).

– Olomouc (Τσεχική Δημοκρατία) για την παροχή πληροφοριών και την επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων νέων τεχνολογιών: έλαβε την μορφή καινοτόμων σχεδίων όπως πολυμεσικός τουριστικός οδηγός – διαδραστικό καινοτόμο εργαλείο πλοήγησης συμπεριλαμβανομένου συστήματος εντοπισμού θέσης GPS, καθώς και οπτικοακουστικών πληροφοριών σε διάφορες γλώσσες.

– Τerrassa (Ισπανία) για το δομημένο περιβάλλον και τους δημόσιους χώρους: συνεχείς προσπάθειες ώστε να καταστούν προσβάσιμοι ιστορικοί χώροι, εστίαση στην εξάλειψη αρχιτεκτονικών εμποδίων σε κτίρια κατοικιών, πάρκα, δρόμοι, πλατείες και κτίρια πολιτιστικής κληρονομιάς, κάνοντας χρήση μεταξύ άλλων της εγκατάστασης ανελκυστήρων, κεκλιμένων επιπέδων και γεφυρών.

Σχολιάστε το άρθρο