Σου-τζοκ… στα βαθιά

σου-τζοκ

Η θεραπεία σου-τζοκ εστιάζεται στην προσωπική φροντίδα της υγείας μας και προορίζεται για τον καθένα από εμάς που έχοντας ή μη, ιατρικές γνώσεις θέλει να συμβάλλει στην πρόληψη και διατήρηση της υγείας του σε οικείο περιβάλλον. Βασισμένη στις παλάμες και τα πέλματα για την εντόπιση και ενεργοποίηση σημείων αντιστοιχίας, θεωρείται πιο αποτελεσματική από τις περισσότερες μεθόδους και φαρμακευτικές αγωγές.

Η σου-τζοκ είναι ένα καινούριο και άγνωστο ως τώρα έδαφος του βελονισμού, προσιτό, αποτελεσματικό και εφαρμόσιμο από τον καθένα από εμάς. Συγκεντρώνεται εξ ολοκλήρου πάνω στις παλάμες και τα πέλματα. Στα κορεάτικα, «σου» σημαίνει χέρι, «τζοκ» σημαίνει πόδι. Ο νοτιοκορεάτης καθηγητής ιατρικής του πανεπιστημίου της Μόσχας, Park Jae Woo, απέδωσε την μέθοδο σου-τζοκ και την διδάσκει παγκοσμίως, θεωρώντας δεδομένο, πως «κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να αποκτήσει γνώσεις για την θεραπεία των δικών του ασθενειών».

Λίγα λόγια για τη θεραπεία σου-τζοκ

σου-τζοκ-Είναι εξαιρετικά εύκολη στην κατανόηση.

-Για τη χρήση της δεν απαιτείται ειδική ιατρική εκπαίδευση. Προορίζεται για αυτοθεραπεία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον καθένα στο προσωπικό του περιβάλλον.

-Δεν απαιτεί ειδικές συνθήκες, εξοπλισμό και ακριβά εργαλεία.

-Η μη σωστή εφαρμογή της δεν βλάπτει, απλά δεν παρουσιάζει αποτελέσματα.

-Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς την ηλικία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία τόσο από παιδιά όσο και από ηλικιωμένους.

-Χρησιμοποιείται για την θεραπεία του κάθε οργάνου, της κάθε άρθρωσης, του κάθε τετραγωνικού εκατοστού του σώματος. Δεν υπάρχουν περιορισμοί και αντενδείξεις για την εφαρμογή τους.

-Η αποτελεσματικότητα της στις περισσότερες ασθένειες είναι συγκρίσιμη με την υψηλότερη αποτελεσματικότητα νοσηλείας με θεραπευτικά μέσα και έχει σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό υποτροπιών.

-Είναι συμβατή με οποιοδήποτε άλλο είδος θεραπείας.

Τα επίπεδα του σου-τζοκ

Η θεραπεία σου-τζοκ αποτελείται από δυο επίπεδα, διαφορετικής τεχνικής και προσέγγισης.

Το πρώτο επίπεδο περιλαμβάνει μερικά θεραπευτικά μικροσυστήματα βελονισμού, εγκατεστημένα πάνω στις παλάμες και στα πέλματα, δεδομένου ότι αυτά είναι παρόμοια με μικρά αντίγραφα του ανθρωπίνου σώματος. Επομένως αντικατοπτρίζουν την κατάσταση της υγείας μας και την επηρεάζουν ενεργά. Τα σπουδαιότερα είναι το «βασικό» σύστημα αντιστοιχίας και το σύστημα αντιστοιχίας «έντομο».

Το δεύτερο επίπεδο είναι μια θεραπευτική μέθοδος μεταφυσικής βάσεως. Είναι πιο σύνθετο από το πρώτο, απαιτεί ειδικές γνώσεις επί των φιλοσοφικών και θεωρητικών συστημάτων.

Τα συστήματα και οι ζώνες αντιστοιχίας, λογική της θεραπείας

Το ανθρώπινο σώμα είναι ένας σύνθετος μηχανισμός, στον οποίο όλα τα μέρη λειτουργούν με μια στενή και συνεχή αλληλοσύνδεση, ανταλλάσοντας ασταμάτητα πληροφορίες μεταξύ τους. Αυτή η ανταλλαγή των πληροφοριών πραγματοποιείται από τα συστήματα αντιστοιχίας, τα οποία είναι πληροφοριακές – ενεργειακές προεκτάσεις του οργανισμού, εγκατεστημένες σε όλα τα μέρη του ανθρώπινου σώματος. Επειδή κάθε σύστημα αντιστοιχίας αποτελεί μικρογραφία του οργανισμού, παρουσιάζονται εντός του όλα τα όργανα και μέρη του σώματος. Οι περιοχές των συστημάτων αντιστοιχίας, οι οποίες αναλογούν στα επιμέρους όργανα του σώματος, ονομάζονται ζώνες αντιστοιχίας. Έτσι, κάθε όργανο και μέρος του σώματος έχει τη δική του ζώνη αντιστοιχίας σε όλα τα συστήματα αντιστοιχίας. Τα συστήματα αντιστοιχίας βρίσκονται σε συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους – πληροφορίες για την κατάσταση του οργανισμού – επηρεάζοντας ενεργώς την κατάσταση της υγείας του.

Όταν, λοιπόν, κάποιο όργανο νοσήσει, σε όλα τα συστήματα αντιστοιχίας εισέρχεται ένα σήμα για το γεγονός αυτό. Τα συστήματα αντιστοιχίας αντιδρούν και μέσα τους, στον ιστό της ζώνης αντιστοιχίας του πάσχοντος οργάνου, διαμορφώνονται μικροσκοπικοί σφαιρικοί όγκοι. Σε περίπτωση πιέσεως, οι όγκοι αυτοί ερεθίζονται και δημιουργείται το ευαίσθητο σημείο. Τα ευαίσθητα σημεία των ζωνών αντιστοιχίας παράγουν θεραπευτικούς παλμούς που κατευθύνονται προς το πάσχον όργανο. Με αυτόν τον τρόπο, από τα διάφορα μέρη του σώματος εκπέμπονται θεραπευτικοί παλμοί, οι οποίοι παράγονται στα συστήματα αντιστοιχίας στο χέρι και το πόδι, είναι πιο αποτελεσματικοί από αυτούς που δημιουργούνται στα περισσότερα άλλα συστήματα αντιστοιχίας.

Η βοήθεια της μόξα

Για να δημιουργηθεί θεραπευτικός παλμός και να επιτευχθεί θεραπευτικό αποτέλεσμα, είναι απαραίτητο τα σημεία σου-τζοκ να υποστούν επίδραση. Η μόξα προκαλεί επίδραση μέσω θερμότητας. Μόξα σήμερα ονομάζουμε τόσο την πρώτη ύλη κατασκευής των θερμαντικών πούρων, (βότανα αγριαψιθιάς κ.α.) όσο και την ίδια τη μέθοδο. Παράγονται διάφορα είδη προϊόντων, με βασικότερα τα πούρα και τους κώνους από μόξα. Κατά το κάψιμο, οι κώνοι και τα πούρα από μόξα σιγοκαίνε και επηρεάζουν τα σημεία του βελονισμού. Η επίδραση με μόξα θεωρείται η πιο φυσιολογική, άνετη, ευχάριστη, αποδεδειγμένη, ισχυρή, αποτελεσματική και ανεκτή από τους ασθενείς μέθοδος ενεργοποίησης των σημείων βελονισμού, στο σπίτι ή σε χώρους εναλλακτικών θεραπειών.

Πλεονεκτήματα της επίδρασης με μόξα

-Είναι εξαιρετικά κατάλληλη για αυτόνομη εφαρμογή. Είναι πιο αποτελεσματική από κάθε άλλη μέθοδο γιατί ο ασθενής θερμαίνει τα σημεία μόνος του.

-Η διαδικασία αυτή δεν απαιτεί ειδικές ικανότητες, ούτε ιδιαίτερη προετοιμασία.

-Πραγματοποιείται αυτοτελώς, σε σπιτικό περιβάλλον και σε ώρα κατάλληλη για τον ασθενή.

-Η επίδραση με μόξα δεν συνδυάζεται με δυσάρεστες αισθήσεις.

-Δεν παρουσιάζει αντενδείξεις.

-Η ενεργοποίηση των σημείων βελονισμού με μόξα είναι η πιο σίγουρη. Ζεσταίνονται 2-3 τετραγωνικά εκατοστά του δέρματος και η πιθανότητα να μη ζεσταθεί το σωστό σημείο είναι ελάχιστη. Ακόμα, ενεργοποιούνται τα σημεία που βρίσκονται κάτω από το παχύ στρώμα των ιστών.

-Όταν επηρεάζονται τα σημεία σου-τζοκ, ταυτόχρονα με το βασικό ευαίσθητο σημείο ενεργοποιούνται και τα δευτερογενή σημεία γύρω του. Εξαλείφεται η πιθανότητα μετάδοσης μολύνσεων, πράγμα που υφίσταται στην περίπτωση των βελόνων.

Ποιες παθήσεις θεραπεύει το σου-τζοκ

Μπορεί να θεραπεύσει κάθε ασθένεια, αρκεί να γνωρίζεται που είναι η εστία της. Μόνο τότε μπορείτε να καθορίσετε σωστά τις ζώνες αντιστοιχίας και να επηρεάσετε τα θεραπευτικά σημεία σουτζοκ.

Δεν είναι κατάλληλη για συμπτωματική θεραπεία, δηλαδή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει άμεσα συμπτώματα, όπως ζαλάδες, αναγούλα, αρτηριακή υπέρταση και πυρετό. Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί η πάθηση ποιού οργάνου προκαλεί τα συμπτώματα αυτά.

Είναι περιορισμένης αποτελεσματικότητας σε περιπτώσεις παθήσεων που έχουν σχέση με αμετάκλητες αλλαγές στους ιστούς του πάσχοντος οργάνου. Μπορεί να ανακουφίσει, όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο να γιατρέψει.

Πότε να αποφεύγεται τη θεραπεία σου-τζοκ

Σου τζοκ-Σε περίπτωση εξάντλησης, αγουροξυπνήματος ή πείνας.

-Κατά τη διάρκεια ή μετά από υπερβολική χρήση αλκοόλ.

-Όταν η πάθηση είναι οξεία και δεν έχει διατυπωθεί ιατρική διάγνωση.

-Αμέσως μετά από άφθονη κατανάλωση τροφής.

-Στην διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών της εγκυμοσύνης.

Περιπτώσεις αποτυχίας

-Αν η διάγνωση είναι ανακριβής.

-Αν δεν έχετε διαλέξει σωστά τη μέθοδο επιδράσεως.

-Αν δεν έχετε πραγματοποιήσει ποιοτικά την τόνωση του ευαίσθητου σημείου και δημιουργήσει αρκετά ισχυρό θεραπευτικό παλμό.

-Αν χρησιμοποιείται μικρό αριθμό ζωνών αντιστοιχίας.

-Αν δεν έχετε προσδιορίσει σωστά τα ευαίσθητα σημεία.

-Αν το πάσχον τμήμα του σώματος είναι πολύ μεγάλο.

-Αν υπάρχει βαθιά διαταραχή της λειτουργίας του οργανισμού, που συμπεριλαμβάνει μερικά όργανα και συστήματα.

-Αν υπάρχουν αμετάκλητες οργανικές αλλαγές στο πάσχον όργανο.

-Αν δεν τηρείται την ιατρική αγωγή, την οποία η συγκεκριμένη αρρώστια απαιτεί.

Τι είναι η άκαπνη μόξα;

Σου-τζοκΤα πούρα από άκαπνη μόξα παράχθηκαν για πρώτη φορά στην Κίνα το 1984, όταν μετά από ειδική επεξεργασία, απομακρύνθηκε το μεγαλύτερο μέρος των οργανικών ουσιών των χρησιμοποιούμενων βοτάνων που όταν σιγόκαιγαν, βγάζανε καπνό.

Ένα πούρο άκαπνης μόξα μπορεί να τρεμοσβήνει σταθερά για περισσότερο από τρεις ώρες, εκλύοντας απαλή θερμότητα και ευχάριστο άρωμα, συνδυάζοντας την αντανακλαστική θεραπεία με την αρωματοθεραπεία. Περιέχει: αγριαψιθιά, γκρεμόχορτο, σανδαλόδεντρο, λιβάνι, τζιντζιφίλη, πατσουλί, ιλάνγκ-ιλάνγκ, πεύκο, κέδρο και κολοφώνιο. Θεωρείται τα πιο κατάλληλο προϊόν τόσο για την θεραπεία σου-τζοκ, όσο και για τον κλασικό βελονισμό.

-Για περισσότερες πληροφορίες «Εν Αρμονία», Χριστίνα Ι. Μπιτζανάκη

Τηλ. 28210 50600 e-mail: su.jok@mail.gr

Σχολιάστε το άρθρο