Μιλάς Βιολογικά;

Το Organic.Edunet διεξάγει έρευνα με θέμα: «Καταρρίπτοντας τους Γλωσσικούς Περιορισμούς στην Εκπαίδευση για τη Βιολογική και Αειφόρο Γεωργία» η οποία στοχεύει στην απάντηση των παρακάτω ερωτήσεων:

−   Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε κατά την αναζήτηση εκπαιδευτικού περιεχομένου σε διαφορετικές γλώσσες;

−    Πώς αντιμετωπίζετε τον κατακερματισμό της γνώσης που προκύπτει ως συνέπεια των γλωσσικών εμποδίων;

−    Τι είδους υπηρεσίες θα σας βοηθούσαν να εντοπίσετε το περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει πιο εύκολα;

Το Organic.Edunet είναι μια διεθνής μαθησιακή πύλη που παρέχει πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό στους τομείς της Βιολογικής Γεωργίας και της Αγροοικολογίας με σκοπό την διευκόλυνση της πρόσβασης, χρήσης και εκμετάλλευσης αυτού του είδους του υλικού. Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα στα οποία παρέχεται πρόσβαση είναι κατάλληλα για σχολικό και πανεπιστημιακό επίπεδο, και κατά συνέπεια απευθύνονται σε μαθητές, φοιτητές, δασκάλους και ερευνητές, καθώς και σε όσους έχουν γενικό ενδιαφέρον για σχετικά θέματα.

Για να λάβει κανείς μέρος στην έρευνα αρκεί να επισκεφτεί το σύνδεσμο http://www.ieru.org/organicsurvey και να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο. Απαιτείται χρόνος μόλις 10-15 λεπτών για τη συμπλήρωσή του. Η έρευνα είναι ενεργή από τις 22 Φεβρουαρίου και είναι διαθέσιμη σε 16 διαφορετικές γλώσσες.

Σχολιάστε το άρθρο