ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ «ΒΙΟΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
(GR-BIO-03)
Ομορφοκκλησιάς 27
Τ.Κ. 15122, Μαρούσι
Τηλ. 2108211940
Fax: 2108211015
Email: info@bio-hellas.gr
www.bio-hellas.gr

«Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης
Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ»
(GR-BIO-01)
Αριστοτέλους 38, 10433 Αθήνα
210-8224384
i nfo@dionet.gr
www.dionet.gr

QWAYS –Διαδρομές ποιότητας Α.Ε.
(GR-BIO-04)
Δημοκρατίας 8 15127
Μελίσσια Αττικής
210-6130070
info@qways.gr
www . qways . gr

A-CERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
(GR-BIO-05)
Τήλου 2 54638
Θεσσαλονίκη
2310-210777
i nfo@a-cert.org
www . a – cert . org

ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ «ΟΞΥΓΟΝΟ –
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»
(GR-BIO-14)
Κανούτα 1, Τ.Κ. 42100
Τρίκαλα
2431029343
info@oxygencert.gr
www.oxygencert.gr
Α.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.-IRIS
(GR-BIO-06)
Αιγαίου 1,
71307 περιοχή Πόρος
Ηράκλειο Κρήτης
2810 360715-7
info@irisbio.gr
www . irisbio . gr
«ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ Ε.Π.Ε.- ΕΛΕΓΧΟΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
(GR-BIO-02)
Εθν. Αντίστασης 66,
59300 Αλεξάνδρεια Ημαθίας
23330-24440
info@physiologike.gr
www.physiologike.gr
www.physiologike.org

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ –
ΘΩΜΑΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Ο.Ε.
(GR-BIO-07)
10Ο ΧΛΜ Βέροιας Σκύδρας
Δ.Δ. Στενημάχου Δ.Νάουσας
Τ.Κ. 59035
2332043508
greencontrol.gr@gmail.com
www . greencontro l . gr

«GMCERT» ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ–
ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Ο.Ε. – ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
(GR-BIO-10)
Ρήγα Φεραίου 15,56429,
Ν.Ευκαρπία
Θεσσαλονίκη
2310699850
info@gmcert.gr
www.gmcert.gr
TUV ΕΛΛΑΣ (ΤUV NORD) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ &
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – TUV ΕΛΛΑΣ ΑΕ
(GR-BIO-13)
Eλ. Βενιζέλου 24
Τ.Κ. 15341, Αγ.Παρασκευή
Αττική
2106540195
info @ tuvhellas . gr
www . tuvhellas . gr
QMSCERT ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.
(Q-CERT Ε.Π.Ε.)
(GR-BIO-12)
26ης Οκτωβρίου 90,
Τ.Κ. 54627
Θεσσαλονίκη
2310535765
qmsltd @ otenet . gr
www . qmscert . com
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.
(GR-BIO-08)
Παλαιοχώρι Δ.Πλατέος Τ.Κ.
59032 N.Ημαθίας
2333064387
info@bio-geolab.gr
www.bio-geolab.gr