Η βιολογική γεωργία ανώτερη της συμβατικής

Rodale Institute

Η βιολογική γεωργία είναι ανώτερη της συμβατικής σύμφωνα με 30ετή έρευνα από το Ινστιτούτο Rodale των ΗΠΑ, που ανακοίνωσε πρόσφατα τα τελευταία αποτελέσματα των πειραμάτων του πάνω σε γεωργικά συστήματα, το μεγαλύτερο πείραμα που πραγματοποιήθηκε στην Αμερική όπου έγινε σύγκριση των βιολογικών και συμβατικών γεωργικών πρακτικών.

Ενώ αρχικά το πείραμα δημιουργήθηκε για τη μελέτη της μετάβασης από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία, η 30ετής αυτή μελέτη εξέτασε επίσης την παραγωγικότητα, την ποιότητα του εδάφους, την ενέργεια και την οικονομία των δύο συστημάτων.

Τα βασικά συμπεράσματα που εξήχθησαν δείχνουν:

  • Οι αποδόσεις των βιολογικών είναι ίδιες ή ξεπερνούν αυτές των συμβατικών.
  • Οι αποδόσεις των βιολογικών ξεπερνούν αυτές των συμβατικών κατά τα έτη ξηρασίας.
  • Τα συστήματα βιολογικής γεωργίας οικοδομούν παρά καταστρέφουν την οργανική ύλη του εδάφους, καθιστώντας το ένα πιο βιώσιμο σύστημα.
  • Η βιολογική γεωργία χρησιμοποιεί 45% λιγότερη ενέργεια και είναι πιο αποτελεσματική ενεργειακά.
  • Τα συμβατικά γεωργικά συστήματα παράγουν 40% περισσότερα αέρια του θερμοκηπίου.
  • Τα συστήματα βιολογικής γεωργίας είναι πιο κερδοφόρα από τα συμβατικά συστήματα.

Μετά από 30 χρόνια με αυστηρή παράπλευρη σύγκριση το Ινστιτούτο κατέληξε στο συμπέρασμα με βεβαιότητα ότι οι βιολογικές μέθοδοι παραγωγής βελτιώνουν την ποιότητα των τροφίμων μας, της υγεία των εδάφους και των υδάτων, και τις συνθήκες των αγροτικών περιοχών.

Η βιολογική γεωργία δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας, παρέχει βιώσιμο εισόδημα για τους αγρότες, και μπορεί να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη της χώρας εφαρμογής στην αγροτική κοινότητα και το σύστημα διατροφής.

«Το πείραμα σύγκρισης των καλλιεργητικών συστημάτων δείχνει ότι η βιολογική γεωργία είναι ένας πιο υγιής και ασφαλέστερος τρόπος καλλιέργειας, παρέχει απολύτως αναγκαίες θέσεις απασχόλησης, να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και την προστασία των πολύτιμων φυσικών πόρων», λέει ο Mark Smallwood, διευθυντής του Ινστιτούτου Rodale.

Ο Dr Elaine Ingham, επικεφαλής επιστήμονας στο Ινστιτούτο δηλώνει πως «αυτό το πείραμα έδειξε με τεκμηριωμένο και επιστημονικό τρόπο, ότι πολλοί από τους μύθοι σχετικά με την βιολογική γεωργία δεν είναι. Η βιολογική γεωργία δεν έχει ως αποτέλεσμα ο παραγωγός να χάσει χρήματα, δεν οδηγεί σε χαμηλότερη απόδοση, ή πιο ακριβές πρακτικές διαχείρισης, Το επόμενο βήμα μπροστά είναι να εκπαιδεύσει τους καλλιεργητές, συμβατικούς ή βιολογικούς, με τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα για να εξασφαλιστεί ίση ή καλύτερη απόδοση από γεωργικές πρακτικές που δεν βλάπτουν το περιβάλλον».

Πηγή: ΔΗΩ

Σχολιάστε το άρθρο